HUKUKİ VE FİNANSAL FİZİBİLİTE

 

FİNANSAL FİZİBİLİTE

azar araştırması yaparak yatırım kararı almış ve iş planını hazırlamış işletmelerin ve girişimcilerin en zorlandığı konulardan biri de finansal fizibilitedir. Finansal fizibilite uzmanlık isteyen bir konudur. Aşama Danışmanlık olarak iş planı hazır olan girişimcilere ve işletmelere yönelik finansal fizibilite hizmeti veriyoruz.

HUKUKİ FİZİBİLİTE

Aşağıdaki durumlarda hukuki fizibiliteye ihtiyaç duyulmaktadır:

  • Şirket birleşme ve devralmalarında özellikle de alıcı açısından firmanın sahip olduğu hukuki yükümlülüklerin ve risklerin belirlenmesi amacıyla hukuki analiz çalışması yapılması gerekir.
  • Yeni bir şirket kurulduğunda veya yeni bir proje/yatırım başlatıldığında paydaşlar ile imzalanan her sözleşmenin getirdiği yükümlülükler ve riskler mevcuttur. Tüm bunların bilinmesi ve önlem alınması gerekir.

Hukuki analiz raporları, işbirliği yaptığımız partner hukuk büroları ile birlikte hazırlanmaktadır.